Velg en side

Da Elektronikkingeniøren Jan Krøger flyttet inn på nabo-kontoret til barndomsvenn og virksomhetsutvikler Cato Litangen sent i 2016 ble dette begynnelsen på en innovasjonsreise. Professor i vannfag Helge Liltved var innom med jevne mellomrom. Han og Cato hadde startet et selskap sammen med to fiskeforskere tidligere det året, Panponic Biosystems AS, og nå var det tid for re-strukturering av selskapet. Det ble en innovasjonsreise med nytt mål. Fiskeforskerne jobbet videre med spesialisering på landbasert oppdrett i sitt selskap Feeedback Aquaculture. Panponic skulle konsentrere seg om teknisk og kommersiell utvikling av hydroponier. Vi ble to spesialiserte miljøer innrettet på samarbeid. Jan Krøger ble med på reisen i Panponic.

Møtepunktet var og er Norsk Institutt for Bio-økonomi (NIBIO) på Landvik – som har intgerert fiskeoppdrett og gartneri i et forsøksanlegg for akvaponi, som også NIVA har deltatt i. Der arbeides det også med optimalisering av vekstforhold for forskjellige salat-typer, og  Universitetet i Agder har engasjert seg i både sensor- og vekstlysforsøk. Feedback Aquaculture, ved Jan Morten Homme, har designet og bygget forsøks-anlegget, og arbeider ennå med oppfølgingen av anlegget.

Ny orientering

I research-fasen vår så vi et foreløpig størst finansielt potensial i den grønne delen av teknologien. Her er allerde et visst utbud av nye systemløsninger, blant annet fordi LED-teknologien nå toucher et akseptabelt prisnivå. Plantevekst i kontrollerbare omgivelser har også gitt muligheter for datainnhenting, formidling og kontrollsystemer.

Selv i det minste kjøkkengartneriet fra Tregren, som Panponic distribuerer i Norge,  er styringsfunksjoner bygget inn i medfølgende app.

For egen del satt Helge i gang utprøving og tester av  hydroponi-anlegg for hagebruk gjennom våren og sommeren i 2017. Etterhvert tok han også frem nye næringssoppløsninger – og gjorde målinger av ledevne, surhet og temperaturpåvirkninger.  Jan Krøger (55) ble aksjonær i Panponic senhøstes i 2017 – og hadde allerede før dette engasjert seg i identifisering av alle mulige slags leverandører av nødvendige komponenter som er nødvendige for å få systemene til å kjøre.

Kontakten med det norske LED-lys selskapet Intravision ble en viktig impuls for den videre  satsingen. I samarbeid med underleverandører og miljøet på Landvik er vi nå i god posisjon til å prosjektere og levere større struktur-anlegg for norsk og internasjonal gartnerisektor. Vi har allerede interessante prospekter på gang, da innenfor undervisning og forskning.

Vi kan også se egne fremtidsmuligheter i  Panponic som et utviklings- og driftsselskap for større struktur-anlegg.

Byer på innovasjonsreise

Ideen om å danne et kommersielt gartneri plassert midt i et historisk bysentrum, var tidlig en del forrteningsplanen vår. Tenkningen var at teknologien må spres gjennom egen detaljhandel. En Kombinasjon av gartneriproduskjon og salg av utstyr for hjemmedyrkere, kan bane denne veien, tenkte vi.  Slike virksomheter kan også apellere inennfor trender som «Do-it-yourself» og «Urban Farming». Her er fouset på kortreist, egne løsninger og lokal distribusjon. Gjennom engasjement i byutviklingsprosjekter som Design og Arkitektursenterets (DoGA) «Levende Lokaler», fokuseres det på  bydeler eller bygdesentrum som er under press. Den ordinære varehandelen flytter til sentre og netthandel. Virksomheter som overlever har gjerne en større del av verdikjeden enn kun salg av en vare over disk. Kombinasjonen av egen produskjon og salg representerer en sånn løsning.

BYGARTNERIET vil være et fysisk sted i Arendal, men også et konsept som kan egne seg i pressede deler i andre av våre norske by- bydels- elle bygdesentrum.  Underetasjen som tidligere hadde huset den første 7.11-lignende butikken i Norge, kom opp som et egnet lokale for den pilot-satsingen.

Dette blir nå BYGARTNERIET i Arendal. Det prosjekterte  gartneri-anlegget monteres  i den innerste delen av lokalet i løpet av februar 2018, og skal suppleres av en innendørs torg-handel i ytterenden av lokalet, med inngang fra Torvet i Arendal. Sommerstid skal også handelsvirksomheten flyttes ut på gaten, og BYGARTNERIET vil da utvide sitt utvalg med sesongprodukter.

Produksjon og sortiment

Gartneriet vil produsere rundt regnet 50 tusen salater og urteplanter i løpe av året. I tillegg til handelen med kunder i vår egen butikk, skal det selges til kafeer, restauranter, storkjøkken og butikker. I vår egen butikk vil vi også selge vekstsystemene vi har for hjemme- og hagedyrking, og frø. vekstmedier, næringstilsetninger, lys og alt annet som er nødvendig for vellykket dyrking i hydroponier. Slike varer skal også tilbys i BYGARTNERIETS nettbutikk.

I tillegg, og som en siste varegruppe,  vil vi supplere butikken med ting som hører sammen med et godt grønt kjøkken, som nøtter, oljer, krydder og all verdens annet snadder.

Vi mottar gjerne tips og ideer, hjelp og assistanse, vi deler kunnskap og informasjon, og hvis du ønsker å være del av det vi nå bygger opp, så hører vi fra deg! Vi vet at det er mange som holder på med egne hydroponiforsøk – så en kontakt med oss vil kanskje kunne bli en vei videre.

Vi vil også oppfordre deg til å ta kontakt med oss dersom du kunne tenke deg å starte  BYGARTNERIET der du bor.

Alle løsninger som brukes og selges i BYGARTNERIET i Arendal  leveres av PANPONIC BIOSYSTEMS. Det er også Panponic som eier konseptet og selve BYGARTNERIET i Arendal.  Jan Krøger er daglig leder av Panponic – og han vil også drifte BYGARTNERIET i Arendal. Satsingen eies med like deler av Helge Liltved, Cato Litangen og Jan Krøger. Selskapet er  i sin grunderfase, og har behov for ytterligere utviklingskapital og forretningsmessig utviklingskompetanse.
Ta gjerne kontakt om du finner virksomheten interessant!

Share This