Velg en side

Arendal blir første byen i Norge med et eget bygartneri. Bak satsingen – Bygartneriet i Arendal – står Panponic Biosystems AS. Selskapet leverer moderne vekstsystemer basert på hydroponisk teknologi, som lanseres i Arendal. – Målet er å åpne Bygartneriet i Arendal på Tovet innen mars, sier daglig leder Jan Krøger.

Hydroponisk system for hagebruk. Vekstvegger fra Panponic leveres av Bygartneriet i Arendal

Bygartneriet selger vekstvegger for hagebruk, som er utviklet av Panponic. Plantene får næring gjennom resirkulering av næringstilsatt vann.

Krøger er en av partnerne i Panponic – og vil lede Bygartneriet i Arendal. – Vi har utviklet en forretningsmodell som kan gi fulltidsjobb til to personer. Dette er det første bygartneriet som etableres, så vi må regne med litt justeringer av system og forretning utover vårparten, men målet er full fart fra sommeren av, sier han.

I tillegg til grønt fra eget gartneri vil BYGARTNERIET selge systemer for kjøkkenbruk, hagebruk og for offentlige miljøer, som restauranter, kontorer og kantiner. – Vi tror også at varer tilhørende det grønne kjøkken, som pesto, oljer og juicer godt kan passe inn, og vi har skikkelig lyst til å supplere med annen frukt og grønt som er produsert i distriktet. I sommermånedene vil vi gjerne har bodsalg på utsiden av den gamle Bondeheimen, avslører Krøger.

Panponic vil gjerne bygge flere slike bygartnerier og utsalg i årene som kommer, men er da avhengige av at de finner interesserte drivere. – Vi behøver folk som vil stå på – som har litt teknisk kunnskap, litt grønne fingre og som er interessert i salg og service. Driverne må også investere noen kroner i BYGARTNERIET sitt. Krøger forklarer at Panponic sin rolle i sammenhengen er som et ressurssenter, på leveranse av systemer, erfaringsdeling, varesortiment og markedsføring.

BYGARTNERIET markerer en ny nisje i detaljhandelen. Løsningene kan godt selges i eksisterende utsalg og på nett, men teknologien krever litt veiledning. Derfor tror de mer på spesialbutikker. At bygartneriene både vil selge varer og produsere varer selv, er også et poeng her. – Vi ser at forretninger som både produserer og selger fra egen produskjon har større mulighet til å lykkes i byhandelen. Senter-butikkene er inrettet for rent varesalg, er forklaringen til Krøger. Vi har jo også registrert at såkalt Urban Farming ligger i tiden, så vi har tro på spredning av opplegget vårt.

På spørsmålet om innovasjon, svarer grunderen: – Jo, da. BYGARTNERIET er skikkelig nytt på mange måter. Vi har satt sammen løsninger fra eksisterende teknologi, supplert med noe egenutviklet – og i tillegg forsøker vi altså å bygge opp en ny nisje i detaljhandelen, som jo er en innovasjon i distribusjonen av denne nye teknologien. Autoriteter på feltet sier også at dette er ting som vil forandre verden i de nærmeste ti-årene, så vi for se. Nå prøver vi i hvert fall å gi et bidrag til det grønne skiftet i Norge, og om vil lykkes er delvis opp til folk i byen her. BYGARTNERIET på Torvet i Arendal er Panponic sin pilot, og mye skal klaffe, er Krøgers nøkterne vurdering, men gleder seg,  – det gjør ingeniøren med lang fartstid i oljeservice.

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Share This