Velg en side

Lørdag 10 februar hadde NRK Lørdagsrevyen et omfattende innslag om Urbant Landbruk. I reportasjen ble det vist til støtteordninger i Oslo, for borettslag og vel-foreninger, entreprenører og næringsvirksomheter. Panponic sitt samarbeid er basert på kunnskapsmiljøer som Universitetet i Agder og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Landvik. I reportasjen ble det henvist til Universitetet på Ås (NMBU), som skal lede et forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont 2020. Om formålet heter det at prosjektet «.. ønsker å styrke samarbeidet mellom EU og Kina for å fremme urbant landbruk med sikte på økt matsikkerhet, ressurseffektivitet og smartere, mer robuste byer.» Også NIBIO er en sentral deltaker i prosjektet.

Professor Sissel Torre ved NMBU i Lørdagsreveyen 10. feb 2018

Oslo kommune har utlyst 2 millioner kroner i støtte. I kunngjøringen sier de at «Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i byen, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt.» Det er mange som kan søke fra den økonomiske potten til urbant landbruk. Utlysningen lister: borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo. Se utlysningsteksten her.

Panponic Biosystems arbeider sammen med forskningsmiljøet rundt NIBIO sin stasjon på Landvik. Her er også Universitetet i Agder (UIA) en partner og konsulentmiljøet Feedback Aquaculture gode partnere.

Panponic Biosystems AS leverer vannbaserte resirkuleringssystemer for urbant landbruk og moderne hagebruk – til næring, undervisning, nabolag og husholdninger. Selskapet vil posisjonere seg som en av pionerene på arbeidet med å gjøre teknologien tilgjengelig for markedet i Norge. En av satsingene er BYGARTNERIET – som kombinerer hydroponianlegg (gartneri) med eget butikk-utsalg. Det første BYGARTNERIET etableres nå ved Torvet i Arendal. Les historien vår her!

Se den interessante reprtasjen i Lørdagsrevyen 10. feb 2018. Gå til taggen «urbane bønder»!

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Share This